Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in het Zuidwesten van Uganda en werd opgericht in 2017. Momenteel krijgen zo’n 350 kinderen les op de school, maar om de kwaliteit te waarborgen en meer kinderen onder te brengen is er meer ruimte nodig. De docent-leerling-verhouding is 1 op 70. 

Het doel is om 600 kinderen onderwijs te bieden met een verhouding van 1 docent per 50 leerlingen. Daarom zullen we de komende zes maanden onze partnerorganisatie ondersteunen bij de bouw van drie extra klaslokalen.   

Zelfvoorzienend

De school wordt ook geleid door KUWA. Deze organisatie werd in 2000 opgericht door 30 vrouwen met als doel meer financiële zelfsturing voor vrouwen mogelijk te maken en kinderen meer kansen te bieden via onderwijs. KUWA richt zich met name op kinderen tussen de 3 en 18 jaar. Een deel van hen is verweesd of is getraumatiseerd. Naast onderwijs krijgen kinderen ook maaltijden en de benodigde extra zorg.    

Om het basisonderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, vraagt de organisatie alleen schoolgeld aan de ouders die het kunnen betalen. Dreigt er schooluitval, dan brengt de organisatie een bezoek aan de ouders om te kijken welke problemen er spelen en welke oplossingen mogelijk zijn. 

Inmiddels hebben 60 vrouwen zich bij de organisatie aangesloten. Uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de leden wordt onder meer de gezamenlijke groente- en fruitteelt, kippenhouderij en de basisschool bekostigd. 

De acceptatie van de organisatie binnen en verbondenheid met de lokale gemeenschap is hierdoor groot. Met gepaste trots zullen wij ons de komende tijd inzetten om de 3 lokalen te realiseren. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...

Uitbreiding klaslokalen Serere (Uganda)

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...