2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal dat zo zijn. We gaan in zee met twee organisaties waar we eerder succesvol mee samenwerkten. Deze beide projecten maken onderdeel uit van een groter plan wat we aan het ontwikkelen zijn.

Voor de tweede keer gaan we als EducAIDed de samenwerking aan met CEREDO voor de bouw van klaslokalen in Adipala (Uganda). Na het succesvolle project in 2017 hebben we met CEREDO contact gehouden en onderzocht hoe we op een duurzame manier kunnen bijdragen aan beter onderwijs in Uganda.

Tijdens het bezoek van Jonas en Pieter aan dit project in 2017 hebben zij met eigen ogen kunnen zien wat de impact is op deze zeer arme regio in het noorden van Uganda. Met de bouw van twee klaslokalen kunnen straks in totaal 430 kinderen les krijgen in de lokalen. Voor dit project hebben we een bedrag nodig van €16.500,-

Om een indruk te krijgen waar de school zich bevindt, bekijk eens deze video die Jonas en Pieter hebben gemaakt in 2017 bij de oplevering van het eerste gebouw.

Het dorp Adipala ligt in het Amuria district, een van de armste regio's van Uganda. Nog niet zo lang geleden woedde er een burgeroorlog waarbij de Lord's Resistance Army (bij ons bekend als "Het verzetsleger van de heer") dood en verderf zaaide. Amuria heeft in die tijd rond de 81.000 vluchtelingen opgevangen in verschillende kampen. Het leven in die kampen is erg zwaar.  Gelukkig heeft de Ugandese overheid in Amuria een aantal basisvoorzieningen kunnen realiseren, alleen is zij niet bij machte om de groeiende stroom van kinderen van onderwijs te voorzien. In Adipala was bijvoorbeeld geen school. De dichtstbijzijnde overheidsschool is op 7 kilometer van de regio, waarvan de toegangsweg vooral voor meisjes zeer onveilig is.

Om die reden hebben de plaatselijke ouders, in samenwerking met CEREDO, ons om hulp gevraagd. De hulp bestaat uit ondersteuning van de realisatie van een school in de gemeenschap en voor de gemeenschap. Met het realiseren van deze school hopen ze ook de "drop-out rate" omlaag te krijgen. Nu valt 73% van de meisjes en 63% van de jongens uit voordat ze jaar 7 hebben bereikt.

Meteen doneren voor dit project? Klik dan op deze link.

 

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

Uitbreiding klaslokalen Serere (Uganda)

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...