Projecten met onze steun

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot kwalitatief onderwijs. Dit doen we door onze partnerorganisaties te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun eigen onderwijsprojecten. Zo helpen we kinderen en hun gemeenschap richting geven aan hun eigen toekomst en dat van hun land.

2 klaslokalen voor Adipal...

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal dat zo...

Uitbreiding klaslokalen S...

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal dat zo...

Bouw school en training l...

We steunen partnerorganisatie NIRP bij de bouw van klaslokalen, sanitaire voorzieningen en training voor...

Bouw school Agurur Uganda...

De kinderen van de Agurur basisschool krijgen op dit moment onder de bomen en in het veld les, wat...

Training leraren Zuid-Soe...

Rondom de stad Yei ondersteunen we 10 basisscholen om meer kinderen beter onderwijs te geven, het resultaat:...

Training leerkrachten en...

Ondersteuning van deze Zuid-Afrikaanse school met trainingen voor het personeel om de kwaliteit van het...

Uitbreiding school in Ken...

Bouw van een school in Kajiada County in Kenya waar ongeveer tweederde van de Keniaanse Maasai bevolking...

Mavambo learning for life...

Een toenemend aantal kinderen in Zimbabwe gaat niet naar school en groeit daardoor analfabetisch op....

Boekenfonds Tibet (Vista)

Aanschaf van schoolboeken voor het basisonderwijs in de regio Sershul in Tibet.