Training leraren Zuid-Soedan (FOFCOD)

Rondom de stad Yei ondersteunen we 10 basisscholen om meer kinderen beter onderwijs te geven, het resultaat: beter onderwijs voor 3500 kinderen.

FOFCOD

De organisatie Forum for Community Change and Development (FOFCOD) is in 2009 opgericht ter ondersteuning van de vaak achtergestelde belangen van Zuid-Soedanese jonge vrouwen en meisjes. Sindsdien hebben ze zich uitgebreid tot bijdrages aan o.a. mensenrechten, democratie, gezondheid, veiligheid en onderwijs. Dit laatste is de verbinding met stichting EducAIDed.

Beschrijving project

EducAIDed heeft vanaf 2014 geld ingezameld voor het vergroten van de kwaliteit van onderwijs door het promoten van lezen en schrijven op basisscholen in Zuid-Soedan. Belangrijkste manier om dit doel te bereiken is  door middel van trainen van leraren en vergroten van betrokkenheid en aanwezigheid van kinderen bij de geselecteerde 10 basisscholen in de regio Yei. Aan het einde van het basisonderwijs kunnen alle kinderen op deze scholen Engels lezen en schrijven, en zijn ze klaar voor het voortgezet onderwijs.

Beoogde resultaten in cijfers:

  • 2000 kinderen in de geselecteerde 10 scholen kunnen gebruik maken van passende leesmaterialen, scholing en leermogelijkheden
  • 1500 kinderen worden betrokken bij schoolactiviteiten door 10 schoolclubs

Voortgang

Met dank aan het Wim Tijhaar Educatiefonds, de Hofstee Stichting, Stichting Casterenshoeve, de deelnemers aan de Run4EducAIDed en de grote inzet van scholen in de regio Drachten is het ons gelukt project FOFCOD in Zuid-Soedan te financieren. In totaal is 2014/15 30.000 euro ingezameld voor dit project. Vanaf het moment dat al het geld binnen was is gestart met de trainingen en de schoolclubs. Zuid Soedan was op dat moment een land in opbouw met kansen en mogelijkheden. In de loop van de projectperiode is helaas de oorlog weer opgelaaid. Er was sprake van onveiligheid rondom de betrokken scholen en veel medewerkers en studenten moesten vluchten. Ondanks deze hobbels is het FOFCOD gelukt om het project succesvol en met alle studenten af te ronden. Wij zijn vanuit stichting Educaided dan ook extra trots op dit resultaat en het vervolg dat het project inmiddels heeft gekregen.

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...