Training leerkrachten en management Zuid-Afrika (Tshega)

Ondersteuning van deze Zuid-Afrikaanse school met trainingen voor het personeel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Waar 

Letsitele, Limpopo, Zuid-Afrika

Wanneer

2014 – 2015

Doel en doelgroep 

Om de kwaliteit van het onderwijs op hoog niveau te kunnen houden en de groei van de school goed te kunnen managen heeft Tshega een financiële impuls gevraagd voor het inkopen van een aantal trainingen voor het personeel van de school.

Partnerorganisatie 

Tshega richt zich op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Dit wordt gedaan door kennis te vergaren en de inwoners te motiveren en te stimuleren om vooruit te gaan. Belangrijk hierin is goed onderwijs. Eén van de manieren om goed onderwijs te bewerkstelligen is het runnen van een kwalitatief hoogwaardige school. Stichting EducAIDed heeft eerder bijgedragen aan de uitbreiding van deze school middels de financiering van drie klaslokalen.

Aanpak en resultaat 

Gedurende de projectperiode hebben onder andere de volgende trainingen plaatsgevonden:

National school Chaplency Program. Dit programma is gericht op de het ondersteunen van kinderen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkrachten worden getraind om oog te hebben voor het breder perspectief en dit mee te nemen in hun dagelijkse begeleiding van de leerlingen.

Cursus 'kinderopvang'. Het personeel werkzaam op de kinderopvang zal bijgeschoold worden rondom de ontwikkeling van kinderen en methodes die zij kunnen gebruiken waardoor de kwaliteit van het voorschoolse leren beter wordt.

Management Training. Zowel het schoolhoofd als de directrice van de gehele organisatie zullen een management cursus volgen. Het schoolhoofd specifiek een cursus gericht op het leiden van scholen en de directrice een cursus projectmanagement.

Huidige status 

Afgerond

Dit project is mede gefinancierd door:

Nacht van de Fooi

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...