Mavambo learning for life, Zimbabwe


Een toenemend aantal kinderen in Zimbabwe gaat niet naar school en groeit daardoor analfabetisch op. Een groot percentage van deze kinderen zijn wees, als gevolg van HIV en AIDS. Kinderen die niet naar school gaan krijgen veel minder kansen zich maximaal te ontwikkelen en om als volwassene een zelfgekozen bestaan op te bouwen. De kinderen in het learning centre krijgen les in alle basisvaardigheden. De klassen zijn klein waardoor de kinderen veel 1 op 1 aandacht krijgen. 

EducAIDed heeft onder andere financieel bijgedragen aan een Multi-functionele ruimte waar de kinderen tussen de middag kunnen lunchen, waar vrijwilligers getraind worden en waar de lokale bevolking gebruik van kan maken. Hiernaast zijn leermiddelen aangeschaft en zijn er verscheidene trainingen geweest voor vrijwilligers.

In het 'leercentrum' van de lokale stichting Mavambo uit Zimbabwe worden kinderen versneld gealfabetiseerd en genumericeerd zodat ze weer in kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Mavabo richt zich speciaal op kinderen van acht tot twaalf jaar omdat deze niet zonder deze basiskennis in kunnen stromen in het reguliere onderwijs.

Voortgang
Het project is afgerond. Download hier de evaluatie:
Evaluatie van het project (PDF bestand, Engelstalig)

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...