Bouw school en training leraren in Uganda (NIRP)

We steunen partnerorganisatie NIRP bij de bouw van klaslokalen, sanitaire voorzieningen en training voor docenten in sociaal-emotionele signalering en ondersteuning van getraumatiseerde kinderen, zodat ook zij zo goed mogelijk onderwijs kunnen (blijven) volgen en passende begeleiding en behandeling krijgen. 

Uit onderzoek in 2010 blijkt dat Uganda de meeste schooluitval heeft van Oost-Afrika. Om dit te verminderen zal EducAIDed in 2017/2018 geld inzamelen voor het verbeteren van onderwijs aan de meest kwetsbare kinderen in Kigamba, gericht op:

  • Bouw van 5 klaslokalen in de Kigamba Basisschool
  • Bouw van sanitaire faciliteiten in de Kigamba Basisschool
  • Trainen van 50 docenten van 25 basisscholen in psychosociale vaardigheden (PSS)

Vanuit een nauwe samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers van NIRP, de  schoolcommissie, oudervereniging en de gemeenschap zullen door dit project de volgende doelen bereikt worden:

  • Jaarlijks krijgen 300 kinderen les in de 5 nieuwe klaslokalen
  • 476 kinderen kunnen gebruik maken van moderne en schone sanitaire voorzieningen
  • 3000 kinderen in 25 scholen hebben de mogelijkheid om op school verwezen te worden naar passende psychosociale steun, mede doordat leraren getraind zijn in het herkennen van kinderrechten, misbruik, geweld en oorzaken van trauma bij kinderen
  • Getraumatiseerde kinderen kunnen met dank aan psychosociale steun op school blijven deelnemen aan onderwijs en zich daardoor verder ontwikkelen
  • Toename van schoolgaande kinderen en afname van schooluitval

De financiële realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt door Marthe van Rijswijck Foundation, Wilde Ganzen, Unesco centrum Nederland en deelnemers/ bezoekers aan de Run4EducAIDed 2018 en AIDition 2018. Heel hartelijk dank!

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
100%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...