Bouw school Agurur Uganda (FEI-IDO)

De kinderen van de Agurur basisschool krijgen op dit moment onder de bomen en in het veld les, wat weersafhankelijk mogelijk is. EducAIDed zal in 2017 geld inzamelen voor de bouw van 4 klaslokalen voor de Agurur basisschool in UGANDA, TESO REGION, SERERE, KATETA SUB-COUNTY, AGURUR VILLAGE. De school ligt in een van de armste gebieden van Oeganda. De bouw van 4 klaslokalen biedt capaciteit voor goed onderwijs aan 650 kinderen. Door middel van de bouw van de klaslokalen zal het gedurende het hele jaar mogelijk zijn om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in deze regio.

 

Partnerorganisatie

Friends of Environment International integrated Development Organization [FEI-IDO] is in Serere opgericht in 2012 als een innovatieve stichting gerund door vrijwilligers. De stichting werkt samen met lokale regeringen, District Community Development office, lokale gemeenschappen, families en overige betrokkenen in de regio. Als gevolg van deze samenwerking biedt FEI-IDO een holistische gemeenschapsdienst aan de armste mensen in de regio. Denk hierbij aan mensen bij wie sprake is van HIV/aids, TB en Malaria. Maar ook vrouwen, meisjes en kinderen met een handicap die leven onder de armoedegrens.

De visie van FEI-IDO is streven naar een wereld zonder armoede en met goede gezondheid en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. De missie is om de sociaal-economisch kwetsbaren te stimuleren en de gemeenschap zelfvoorzienend te laten zijn in hun strijd tegen armoede in de Teso regio in Uganda. Door het opzetten van korte en lange termijndoelen in onderwijs wil FEI-IDO streven naar duurzaamheid. De stichting komt op voor de rechten van kinderen en vrouwen om hen te steunen in de strijd tegen sociale en economische armoede. Ze wil hen een verantwoordelijk en tevreden leven bieden waarin onderwijs en goede gezondheid een belangrijke rol spelen.

 

TeamScout

De snelle financiering van dit project is met name te danken aan een gulle gift van TeamScout:

"Bij TeamScout geloven we dat iedere jeugdspeler zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. Daarbij ondersteunen we voetbalclubs bij de scholing van veel jeugdvoetballers. Een luxe als we bedenken dat er kinderen in de wereld zijn die niet eens basisonderwijs krijgen. Zo krijgen kinderen van de Agurur basisschool in Oeganda les onder de bomen in het veld. Met behulp van Stichting EducAIDed maakt TeamScout de bouw van een school mogelijk voor goed onderwijs voor honderden kinderen. De bouw is inmiddels gestart. In juni bezoeken twee vrijwilligers de bouw en nemen voor de kinderen shirtjes en ballen mee om lekker te kunnen voetballen."

 

Fase: Financiëring
100%
Fase: Uitvoering
90%

Twee extra slaapzalen Karusandara primary school

Sinds twee jaar werken wij in Uganda samen met onze partnerorganisatie KUWA. Na de voltooiing...

Uitbreiding klaslokalen Karusandara

“Education is power” luidt het motto van KUWA. De basisschool is gelegen in het Kasese-district, in...

2 klaslokalen voor Adipala

In de afgelopen jaren is EducAIDed met enige regelmaat actief geweest in Uganda en ook dit jaar zal...