Jonas Rubrech - Voorzitter

Mijn naam is Jonas Rubrech. In het dagelijks leven reis ik voor mijn werk bij Zorgverbeteraars het hele land door om zorginstellingen te helpen digitale dossiervoering, informatievoorziening en processen te verbeteren. Binnen EducAIDed ben ik voorzitter van het bestuur. Dat houdt in dat ik de algehele gang van zaken in het oog houd, de vergaderingen voorzit en het merendeel van de externe contacten onderhoud. Maar bestuurslid zijn bij EducAIDed betekent vooral die dingen oppakken die de stichting op dat moment het hardste nodig heeft.

Hoe ben je betrokken geraakt bij EducAIDed?
Een aantal jaren heb ik in het bestuur gezeten van een stichting die ondernemerschap in het noorden van het land stimuleert. Toen ik eind 2013 besloot mijn activiteiten daar af te bouwen wilde ik dat daar iets voor in de plaats zou komen dat een aanzienlijk grotere bijdrage levert aan een betere wereld. Ik stuitte op een vacature voor een algemeen bestuurslid bij EducAIDed en van het een kwam het ander.

Wat spreekt je aan in het werk van EducAIDed?
De focus op onderwijs in gebieden waar vaak het meest basale onderwijs niet geregeld is; het idee dat je er aan kunt bijdragen dat kinderen wél leren lezen terwijl ze dat anders niet hadden geleerd. Dat is zo fundamenteel en zo betekenisvol. Daarnaast spreekt de filosofie en werkwijze me enorm aan: nauwelijks overheadkosten, alles met vrijwilligers, tijdelijke betrokkenheid met een duurzaam resultaat en gelijkwaardige samenwerking met lokale partijen die al even enthousiast en betrokken zijn.

Over welk project ben je het meest enthousiast en waarom?
Dat is moeilijk kiezen. Ons project in Zuid-Soedan was heel spannend. Minder dan de helft van de kinderen gaat daar naar school en als ze al gaan treffen ze in veel gevallen een leraar die zelf niet naar school is geweest. We hebben daar tien basisscholen ondersteund bij de training van leraren en het promoten van onderwijs. En dat terwijl geen enkele grote hulporganisatie op dat moment überhaupt hulp verleende in Zuid-Soedan. Investeren in onderwijs daar waar men het hardst nodig heeft, daar ga ik wel harder van lopen.

Wat is je mooiste herinnering aan EducAIDed en wat wil je nog bereiken?
Samen met collega-bestuurslid Pieter maakte in 2017 een reis naar Uganda. Omdat we graag eens met eigen ogen wilden zien hoe het projecten van EducAIDed vergaat, besloten we om (op eigen kosten uiteraard) de projecten in Agurur en Adipale te bezoeken. Dat heeft veel indruk gemaakt, we hebben er veel van geleerd, goede contacten aan overgehouden en draagt tot op de dag van vandaag bij aan onze inspiratie om ons in te zetten voor EducAIDed. 

Wat ik eveneens een prachtig moment vond was de opening van een schoolgebouw in Agurur in Uganda. Er stak ineens enorm noodweer op. En terwijl op de achtergrond mensen met spullen onder de arm rondrenden om een veilig heenkomen te zoeken hield de dominee een speech waarna wij het lintje mochten doorknippen en iedereen het gebouw instormde. “Thank the Lord for blessing us with rain.” Haha, er is een filmpje van.

Ik ben er van overtuigd dat één school financieren niet heel veel minder werk is dan honderd scholen. Ik zou het dan ook prachtig vinden als we de schaalgrootte flink kunnen vergroten zonder het unieke karakter van EducAIDed te verliezen. Ik verheug me er nu al op te pitchen voor miljoenensteun bij Bill en Melinda, haha.

Voor meer informatie over Jonas: LinkedIN