Heinrich Naumann - Projectcoördinator

Mijn naam is Heinrich. Ik werk voor de Hanzehogeschool Groningen waar ik o.a. de minor Eventmanagement coördineer, dat is een specialisatie van een half jaar die studenten van verschillende studierichtingen (binnen en buiten de Hanzehogeschool) kunnen volgen. Daarnaast werk ik samen met bedrijven en organisaties in het buitenland voor stages en onderwijsprojecten. Ik ben een soort intermediair voor studenten die binnen of buiten Europa een half jaar hun stage willen doen.

Mijn rol binnen het bestuur van EducAIDed is projectcoördinator. Het is een duo-rol waaronder het werven van fondsen valt. Daarnaast monitor ik samen met Pieter de lopende projecten; ik onderhoud contact met bijvoorbeeld lokale partnerorganisaties over de bouw van een school, het proces, etc.

Hoe ben je betrokken geraakt bij EducAIDed?
Via de minor Eventmanagement aan de Hanzehogeschool werkte ik een aantal jaren geleden al eens samen met EducAIDed. Een groep studenten organiseerde toen een paar evenementen om geld in te zamelen. De jaren erna volgde ik de activiteiten van EducAIDed vanaf de zijlijn tot er in het najaar van 2019 weer contact was over het mogelijk organiseren van een evenement. Na een paar prettige gesprekken met het bestuur dachten we dat de samenwerking wel kon worden uitgebreid naar een bestuursfunctie :-)

Wat spreekt je aan in het werk van EducAIDed?
Onderwijs is in Nederland zo gewoon en vanzelfsprekend. Het is hier zelfs een plicht, maar wel een erg mooie. Het geluk om onderwijs te volgen en zelfs een beroepsopleiding te kiezen is in veel landen níet zo gewoon en vanzelfsprekend, terwijl ik het een universeel recht van het kind vind. EducAIDed ondersteunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden om hen zo op weg te helpen naar goed onderwijs voor kinderen en de generaties daarna. Letterlijk en figuurlijk helpen bouwen aan hun eigen toekomst. Daarnaast spreekt het me aan dat EducAIDed alleen uit vrijwilligers bestaat, de kosten worden zo laag mogelijk gehouden en het geld gaat naar waar het voor bestemd is.

Over welk project ben je het meest enthousiast en waarom?
Elk project is weer speciaal. Mooi vind ik de samenwerking met partnerorganisaties in de ontwikkelingslanden en de voortgang van een project. Foto’s van een vers gemetselde muur of de blije gezichten van kinderen in een nieuw klaslokaal zijn schitterend om te zien.

Wat wil je nog bereiken/ realiseren met EducAIDed?
Een mooie en structurele samenwerking met fondsen, bedrijven en donoren is heel belangrijk voor de realisatie van projecten in de toekomst. Hoewel de focus natuurlijk ligt op onderwijs in ontwikkelingslanden, kan dat niet zonder die steun. Ik werk graag mee aan partnerships met bedrijven die onderwijs in ontwikkelingslanden belangrijk vinden en willen meehelpen aan het zelfvoorzienend worden van lokale organisaties in die ontwikkelingslanden.

Voor meer info over Heinrich: LinkedIn